Domácnost

Zdravá domácnost

"Věříme, že svět ve kterém žijeme, si tvoříme sami svými každodenními skutky a rozhodnutími. Každé dnešní rozhodnutí, každý čin je volbou toho, jak chceme, aby náš svět vypadal zítra. Svoboda volby je zároveň i projevem zodpovědnosti k sobě samým i ke světu kolem nás. Naší jistotou je vědomí, že vždycky existuje alternativa. Naším cílem je (znovu)objevovat, vyvíjet, vyrábět a nabízet výrobky denní potřeby s co nejmenším negativním dopadem na zdraví a životní prostředí a zároveň s co nejlepším vlivem na člověka, společnost a Planetu." -Tierra Verde

S tímto prohlášením se plně ztotožňujeme a proto i v našem eshopu najdete výrobky  nejen této značky. Všechny přípravky, které nabízíme, sami používáme a důkladně ověřujeme složení, aby odpovídalo značce Nontoxic.

 

Záznamy nebyly nalezeny...